انتقادات و پیشنهادات - فروشگاه اینترنتی همکالا

انتقادات و پیشنهادات

سؤالات، انتقادات، پیشنهادات، مشاوره، ثبت و پیگیری سفارش و رسیدگی به مشکلات خرید شما عزیزان از جمله فعالیت هایی است که خود را ملزم به پاسخگویی در خصوص آنها می دانیم. پاسخگویی مؤثر و جلب رضایت شما مهمترین سیاست همکالا خواهد بود‌.

شما عزیزان می توانید از طریق فرم زیر با همکالا تماس بگیرید.